REZOLIUCIJA

Rezoliucija dėl privalomo skiepijimo

Mes, Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai,

vadovaudamiesi iš prigimtinio žmogaus orumo kylančia sąžinės laisve,

naudodamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta laisve reikšti savo įsitikinimus,

gindami tokias konstitucines vertybes kaip žmogaus asmens laisvė ir žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumas,

vadovaudamiesi klasikine medicinos etika, sakančia, kad be asmens žinios, jo valios ir laisvo sutikimo negalima jokia intervencija į jo kūną, ar tai būtų daroma terapeutiniu ar epidemiologiniu tikslu, mokslo, medicinos pažangos ar visuomenės sveikatos sumetimais,

laikydami, kad sveikata yra visapusė fizinė, psichinė, dvasinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligos ar negalios nebuvimas,

nurodydami, kad pagal tarptautinės teisės normas, teisę į sveikatą dera apibūdinti kaip teisę į aukščiausią pasiekiamą fizinės ir psichinės sveikatos lygį, o ne kaip besąlyginę teisę būti sveikam,

pareiškiame, jog privalomas skiepijimas kaip sąlyga dirbti mediko, slaugytojo ar kitą darbą nėra tinkama, būtina ir proporcinga pandemijos valdymo priemonė, kurios nustatymas galėtų padėti reikšmingai spręsti susidariusią pandeminę situaciją.

Atkreipiame dėmesį, jog tokios prievolės nustatymas įstatymu de facto įteisina privalomą imunoprofilaktiką, kas laužo šimtametę medicinos etikos ir medicinos praktikos tradiciją, prieštarauja tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijai, tiek šalies tarptautiniams įsipareigojimams, tiek pagrindinių sveikatos priežiūros sistemą reguliuojančių teisės aktų nuostatoms ir paneigia asmens kūno neliečiamybės laisvę, kurios negalima riboti net karo ar nepaprastosios padėties atveju.

Pažymime, kad pandemijos valdymo kontekste privalomas skiepijimas yra netinkama priemonė, negarantuojanti nei pandemijai suvaldyti reikalingo kolektyvinio imuniteto susidarymo, nei koronaviruso omikron atmainos įveikos, nei kitų kronaviruso atmainų išvengimo.

Manome, kad privalomas skiepijimas tik mažina medikų bendruomenės ir visos visuomenės pasitikėjimą valdžia ir didina visuomenės susiskaldymą ir tarpusavio supriešinimą.

Todėl raginame atsisakyti sumanymo įstatymu nustatyti pareigą skiepytis ir pandemijos valdymo tikslo siekti kitomis, nerepresinėmis priemonėmis, atkreipdami dėmesį į tai, ką šiuo klausimu sako tarptautinė bendruomenė.

Tikime, kad galime įveikti šią pandemiją tik kartu ir tik laisvai bendradarbiaudami.

Peržiūrėti visą pasirašiusiųjų sąrąšą galite čia.